دبیرستان دوره دوم پسرانه یاسین شهرستان لاهیجان

زیست دوازدهم - فصل هفتم - آقای همتی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دوازدهم -گفتار یک فصل هفتم- استاد همتی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست یازدهم - آقای همتی - فصل هفتم - بخش اول

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک دوازدهم - فیزیک اتمی - قسمت اول - مهندس باختر

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست‌شناسی دوازدهم آقای همتی - فصل ششم - گفتار سوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...